GreekEnglish (United Kingdom)Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο Studio 4A η αρχιτεκτονική δημιουργία ξεκινά αφού προηγηθούν κάποιες απαραίτητες   διαδικασίες ελέγχων και αναλύσεων.
Πρώτα από όλα γίνεται η επίσκεψη στο οικόπεδο, ο  έλεγχος  του τοπογραφικού διαγράμματος σε συνδυασμό με τον έλεγχο του συμβολαίου  και  ο  έλεγχος  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης.
Ακολουθεί  η  ανάλυση- συζήτηση με τον πελάτη για το όραμα του, αλλά και για τον οικονομικό του προγραμματισμό,  όπου  ανταλλάσσονται  απόψεις  για  την  αξιοποίηση  του  οικοπέδου.
Αφού καταλήξουμε στην επικρατέστερη λύση και ο πελάτης  μας  αισθανθεί σίγουρος για την επιλογή του, προχωρούμε στα προσχέδια του κτιρίου.
Τα προσχέδια (κατόψεις) του κτιρίου που παρουσιάζονται στον πελάτη,  είναι σχεδιασμένα  με τέτοιο  τρόπο, ώστε να μπορέσει να αντιληφθεί όσο γίνεται περισσότερα πράγματα.
Αν πρόκειται δε  για κατοικία, θα πρέπει σε αυτή τη φάση, να  νοιώσει  τη  λειτουργία  του  κτιρίου,  να  δει τους χώρους και τα έπιπλα τους,  να  μπορέσει  να  περπατήσει  με τη φαντασία του μέσα στο κτίριο και να ζήσει μέσα σ΄ αυτό.
Έτσι θα συνειδητοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες του και θα ζητήσει τυχόν αλλαγές και βελτιώσεις.
Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου και αφού  και εμείς έχουμε  νοιώσει  ότι  έχουμε  κάνει το καλύτερο για τον πελάτη μας, προχωρούμε   και  ολοκληρώνουμε  την αρχιτεκτονική  μας  μελέτη.
Οι  αρχιτεκτονικές  μας  επιλογές,  αναπτύσσονται  με  τρόπο  μοναδικό  για  κάθε  κτίριο,
γιατί   έχουμε  να  αναζητήσουμε  κάθε  φορά  την  καλύτερη  λύση,  σε  ένα  σύνθετο
πρόβλημα  με  τα  εξής  απαιτούμενα:
α.  Σωστή  αξιοποίηση  του  οικοπέδου
β.  Λειτουργικότητα
γ.  Αρμονία
δ.  Υλοποίηση  των  επιθυμιών  του  πελάτη
ε.  Προσαρμογή  στο  φυσικό  και  δομημένο  περιβάλλον
στ. Προσαρμογή  στον  οικονομικό  προγραμματισμό  του  πελάτη  μας,  με  σφιχτό  έλεγχο  κοστολογίων,  ώστε  το  κτίριο  να  μην  καταλήξει  ημιτελές.   
Εδώ πρέπει να τονίσουμε, ότι στα κτίρια μας, κατά κανόνα, δεν γίνονται αλλαγές ή προσθήκες από τους ιδιοκτήτες μετά την ολοκλήρωσή τους, ούτε στην εσωτερική λειτουργία, αλλά ούτε και στις εξωτερικές όψεις,  όχι  επειδή  εμείς  το  επιβάλλουμε,  αλλά  επειδή  οι  ίδιοι  δεν  το  επιθυμούν,  αφού  όλες  οι  λειτουργικές ανάγκες  τους  έχουν  καλυφθεί  και  επί  πλέον  έχουν  αγαπήσει  το  κτίριο  και   τη  μορφή  του. Εκτός  των  άλλων,  υπάρχουν από την αρχή οι αναγκαίοι στεγασμένοι και ημιυπαίθριοι χώροι  για την  προφύλαξη  του  κτιρίου  και  για  τη  διημέρευση των κατοίκων.
Θεωρούμε ότι οι ημιυπαίθριοι χώροι, είναι απολύτως απαραίτητοι για την αρχιτεκτονική σύνθεση, για την αισθητική και τη λειτουργία των κτιρίων, για την ποιότητα ζωής. Είναι οι ανάσες των μεσογειακών σπιτιών και από τα ομορφότερα και διαχρονικότερα μορφολογικά στοιχεία της ελληνικής αρχιτεκτονικής και γι΄ αυτό κατά κανόνα, αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία στη μορφή και τη λειτουργία των κτιρίων μας.
Ακόμη,  επειδή  θεωρούμε  ότι  ο περιβάλλων   χώρος  είναι «η  μισή  ομορφιά»  του  κτιρίου,  προσδίδουμε  μεγάλη  βαρύτητα  στη  μελέτη  διαμόρφωσης  αλλά  και  στην  σωστή  υλοποίηση  της.
Η  σωστή  υλοποίηση  της  αρχιτεκτονικής  μελέτης  στο  σύνολο  της,  προϋποθέτει  βέβαια  και  την  επισταμένη  επίβλεψη  από  το  γραφείο  μας,  σε  όλα  τα  στάδια  της  κατασκευής. Έτσι,  δημιουργούμε  κτίρια  προσεγμένα  στη  λεπτομέρεια  τους,  όπου  κάθε  υδρορρόη   και  καμινάδα  έχει  προβλεπόμενη  θέση  και  μορφή  και  κάθε  σωλήνας  της  υδραυλικής  ή  άλλης  εγκατάστασης,  έχει  βρει  τη  θέση  του, και  δεν  τοποθετείται  τυχαία  στις  εξωτερικές  όψεις. Τέλος,  η  χρωματική  μελέτη,  έρχεται  να  αναδείξει  τους  όγκους  και  τη  μορφή  του  κτιρίου   και  η  μελέτη  εσωτερικής  διακόσμησης,  όπως  και  η  μελέτη  φύτευσης  του  κήπου,  που  γίνονται  επίσης  από  το  γραφείο  μας,  θα  ολοκληρώσουν  το  αρχιτεκτονικό  δημιούργημα.
Πιστεύουμε  ότι  στα  κτίρια  μας,  αποτυπώνεται  η  σοβαρότητα  της  προσπάθειας  μας  για  την  αντιμετώπιση  των  εκάστοτε  παραμέτρων,  αλλά  και  η  αγάπη  για  το  επάγγελμα  μας  και  οι  δυνατότητες  του  δυναμικού  του  γραφείου  μας. Πιστεύουμε  ακόμη,  ότι  με  τις  γνώσεις  και  την  ευρηματικότητα  μας,  μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  για  κάθε  πελάτη,  ένα  σύγχρονο  ποιοτικό  περιβάλλον  ζωής.